Kính bảo vệ màn hình 7H KEJA QuartzGlass VS 5.5H Common Glass

Dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động tích hợp phun plasma, sấy khô, dán nhãn, đóng bao

Hướng dẫn lắp đặt bộ bảo vệ

Dây chuyền dán nhãn và đóng bao tự động bảo vệ điện thoại thông minh.